Στις μέλισσες υπάρχει αληθινή μορφή πολιτείας, υπάρχουν ορισμένοι νόμοι. Μόλις ανατέλλει ο ήλιος οι βασίλισσες παρακινούν αυτές ν’ αρχίσουν το μόχθο και άλλες στέλνουν για βοσκή.

Στο μεταξύ, άλλες στο εσωτερικό της κυψέλης και αυτές ασχολούνται με τη δουλειά. Διότι όλες ασκούνται στην πειθαρχία.

Μόλις καταφθάνουν οι εργάτιδες, τις υποδέχονται οι γεροντότερες, ανά τρεις ή ανά τέσσερες, τοποθετημένες να εκφορτώσουν τις αδελφές. Όλες αυτές τις ώρες και εξέρχονται για εργασία και συγκεντρώνονται για φαγητό.

Τέλος, όταν σουρουπώνει αποχωρούν στα κελιά και πάνε για ύπνο, έως ότου η νέα ημέρα τις ξεσηκώσει για επανάληψη της εργασίας.